tisk
Autoservis Jan Novak

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.autoservis-jn.cz, který zastupuje: 

Jan Novák
IČ:49671367

Jílovišťská 57
Praha 5 - Lipence
155 31

se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to ve vztahu k podnikatelům, kteří jednají při nákupu v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti a dále občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, resp. zákonem o ochraně spotřebitele z.č.634/1992 Sb. a to ve vztahu k osobám, které při nákupu zboží nejednají v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (spotřebitelé) a dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem.

Obchodní podmínky jsou přiloženy na této stránce ke stažení.

Nákupní řád:

Ceny a zboží 

Provozovatel internetového obchodu na www.autoservis-jn.cz, tedy Jan Novák, IČ:49671367,
se sídlem Jílovišťská 57, Praha 5 - Lipence, 155 31, (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré koncové ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.autoservis-jn.cz (dále jen „autoservis-jn.cz“) jsou uváděny včetně DPH pro koncové zákazníky. Orientačně jsou uvedeny ceny bez DPH. Pro zákazníky ze zahraničí nabízíme možnost vrácení DPH na základě dokladu o vývozu zboží mimo území ČR. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím autoservis-jn.cz je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů ČR. Pro spotřebitele je na zboží poskytována standardní záruka v délce trvání 24 měsíců a to dle ustanovení § 620 občanského zákoníku. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje změny cen bez předchozího upozornění. Tyto se však neuplatní vůči spotřebitelům pro které platí aktuální ceník za zboží v době objednávky.

Objednání zboží 

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem autoservis-jn.cz. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému , zákazník má možnost si tuto objednvku vytisknout. Na správně vyplněnou e-mailovou adresu, přijde kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému provozovatele. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby 

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

 

  • Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu autoservis-jn.cz ( č.u. XXXXXXXXXXX), variabilní symbol platby odpovídá číslu faktury, která je zaslána poštou nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednavatele. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Hotovost - platba při osobním převzetí zboží v provozovně
    Autoservis Jan Novák
    Korytná 47/3
    110 00 Praha 10 - Strašnice

 

Zpracování objednávky 

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Dodání zboží 

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje zpravidla do 6 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob doručení 

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím kurýrní služby PPL nebo osobní odběr v provozovně:
Autoservis Jan Novák, Korytná 47/3, Praha 10 - Strašnice,
kde je možné využít kompletních služeb pneuservisu.
V případě kurýrní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou emailu, kde bude uvedeno číslo balíku, které bylo zásilce přiděleno). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. 

Převzetí zboží 

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu.

Záruky a reklamace 

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím provozovatele se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Pro spotřebitele je v souladu s ust. § 620 občanského zákoníku na zboží poskytována standardní záruka v délce trvání 24 měsíců. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v autoservis-jn.cz, čehož důkazem je číslo objednávka a daňový doklad – faktura. Na reklamované zboží bude zajištěna provozovatelem přeprava od zákazníka, která v případě uznání reklamace bude zákazníkovi na základě přepravních dokladů vrácena.

Odstoupení od smlouvy 

Zákazník, který je podnikatelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit na základě zákona (ust. § 344 a násl. obchodního zákoníku) nebo pokud tak stanoví smlouva v rámci jednotlivé objednávky. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn ve smyslu ust. § 53, odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce do 14ti dnů od vzniku plnění (t.j. od data převzetí zboží), avšak za předpokladu že vrácené zboží neponese znaky opotřebení přesahující míru obvyklého opotřebení daného druhu zboží při jeho obvyklém užívání za časový úsek od převzetí zboží do jeho vrácení. 

Zboží musí být vráceno na adresu provozny: Autoservis Jan Novák, Korytná 47/3, Praha 10 - Srašnice.

Ochrana osobních dat 

Internetový obchod autoservis-jn.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu autoservis-jn.cz a to pouze pro účely přímé komunikace se zákazníkem.

ALU disky